asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Poseta Rumunskog premijera Srbiji


U četvrtak 10 oktobra 2012, rumunski premijer Viktor Ponta, bio je u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. On se u Beogradu sastao sa svojim srpskim kolegom Ivicom Dačićem.

Oba premijera su se složila da se pitanja manjinskih prava Vlaha mogu rešiti prijateljskim dijalogom a ne pritiskom. Viktor Ponta je od svog srpskog kolege tražio konkretne rezultate, umesto obećanja, na polju ostvarivanja manjinskih prava vaške odnosno rumunske zajednice.

 


Nakon sastanka sa premijerom Dačićem, Viktor Ponta je razgovarao sa predstavnicima vlaške, odnosno rumunske zajednice. U dužem i nadasve prijateljskom razgovu, domaćini su upoznali visokog gosta sa problemimama i poteškoćama sa kojima se zajednica susreće. Rumunski premijer im je obećao da će od srpske strane zahtevati da Vlasima, odnosno Rumunima u Srbiji, budu garantovana ista prava koja uživaju Srbi u Rumuniji, posebno istakavši bogosluženje na maternjem jeziku. On je naglasio i da je sa Dačićem postigao dogovor o tome da se jednom godišnje održavaju sastanci vlada dveju zemalja s ciljem daljeg učvršćivanja odnosa, pri čemu se prvi takav sastanak može očekivati početkom iduće godine.ARIADNAE FILUM, 12.10.2012