asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Ladevorgang läuft...

Anketa “koliko poznajemo Vlašku istoriju” odgovor na pitanje-Radu Negru(Negru Vodă ili Radu Vodă ) koji je po legendi osnivač Kneževine Vlaške je?


Odgovor: Radu Negu ili Radu Vodă, je misteriozna ličnost iz narodne legende o nastanku Kneževine Vlaške, nema direktnih dokaza da je postojao. Po legendi, Radu Negru je utemeljio Kneževinu Vlašku kao nezavisnu državu na južnim Karpatima 1290 god. Legenda opisuje njegov dolazak iz Transilvanije, iz Făgărașa u mesto Cămpulung. Po narodnoj legendi, momenat njegovog sjahivanja sa konja (descălecatul) i knezova u njegovoj pratnji smatra se početkom postojanja Kneževine Vlaške.


Prilog:Proces nastajanja Vlaške je komplikovaniji i istoričari ne nude jednostavan odgovor kako je zaista došlo do ujedinjenja vlaških feudalaca i manjih regiona u veliku kneževinu.


Imajući u vidu kompleksnu situaciju na karpatima krajem 13-og veka, male vlaške kneževine su iskoristile slabost Mađarske zbog najezde Mongola kao i nezadovoljstvo naroda usled papske šizme(proglašenja pravoslavnih hrišćana jereticima) i formirale veliku kneževinu.


Za prvog vladara Vlaške smatra se istorijska ličnost Basarab I (1310-1352) za koga istoričari tvrde da je u stvari Radu Negru predstavljen u narodnom predanju o stvaranju Kneževine Vlaške . Pre njega  značajnije lokalne vojvode koje su doprinele stvaranju uslova za ujedinjenje su Litovoj oko 1272 i njegov brat Bărbăt (1285–1288).

Radu Negru

Anketa “koliko poznajemo Vlašku istoriju” odgovor na pitanje-Prvi glavni grad-prestonica Kneževine Vlaške je bio grad?

Anketa “koliko poznajemo Vlašku istoriju” odgovor na pitanje-Koji vlaški vojvoda je izgradio Manastir Lapušnju u podnožiju planine Rtanj, danas u istočnoj Srbiji,  krajem 15-og  veka?


Odgovor: Manastir Lapušnju u podnožiju planine Rtanj, danas u istočnoj Srbiji, izgradio je krajem 15-og veka vlaški vojvoda Radu ‘al Mare (Radu cel Mare). Radu ‘al Mare, vladao je kneževinom Vlaškom od 1495 do 1508.


Utemeljio je više značajnih manastira i crkava na teritoriji kneževine vlaške ali i van njenih granica u krajevima naseljenih Vlasima. Vreme njegove vladavine prati jak ekonomski razvoj Vlaške, a naročito velikih centara Bukurešta i Trgovišta. Radu Mare je uspešno iskoristio slabost usled unutrašnjih problema neprijateljski nastrojenih suseda, Turske i Mađarske te je politikom neutralnosti, obezbedio stabilan razvoj Vlaške.


Jedan od najznačajnijih događaja za vreme njegove vladavine je štampanje na staroslovenskom Makarijeve liturgije.
Radu ‘al Mare

Radu ‘al Mare

Radu ‘al Frumos

Radu I

60

40

100

20

80

25%

25%

50%

Manastir Lapušnja kod Boljevca

%

Anketa “koliko poznajemo Vlašku istoriju” odgovor na pitanje - Od kada se rumunsko stanovništvo u istočnoj Srbiji popisuje(naziva) kao vlaško


Odgovor: 1948 god.


Dualnost ovog naziva nastala je u slovenskim i germanskim jezicima, u nekim romanskim se takodje pojavljuje (Francuski: Valaque-Roumain...). Nakon ujedinjenja najvećih vlaških kneževina i formiranja Rumunije prihvaćen naziv Rumunija na srpskom, tj. Rumuni za njeno većinsko stanovništvo umesto različitih naziva u kojima su dominirali varijacije naziva Vlah(Iflak, Voloh, Valah, Wallach...)kao do tada.


U Srbiji se u skladu sa međunarodnim dgovorima takođe prihvata ovaj naziv. Međutim, srpska vlast pod uticajem nacionalista i crkve, ubrzo odlučuje da ovu dualnost naziva zloupotrebi za svoje političke ciljeve. Time nakon drugog svetskog rata vešto deli Rumune u Srbiji na Rumune severno od Dunava (Vojvodina) i tzv. Vlahe južno od Dunava.


Ova ideja se materijalizuje na popisu 1948 god. To faktički predstavlja godinu od koje se rumunsko stanovništvo u jednom delu Srbije popisuje kao vlaško. Njima se u potpunosti spori pravo da uče rumunski kao maternji, da imaju pristup rumunskoj crkvi i sl.


Komunisti kao nosioci tadašnje vlasti, pravdali su ovo opasnošću da tadašnja staljinistička Rumunija iskoristi politički svoje stanovničtvo u istočnoj Srbiji u političkim previranjima nakon čuvenovg Titovog "Ne" Staljinu. Razvijane su teorije da bi Rumuni(Vlasi) u istočnoj srbiji mogli podržati invaziju SSSR ako do nje dodje kroz Vlašku niziju(južnu Rumuniju), da jpostoji rizik da podrže staljinističke elemente u Jugoslaviji i sl.


Srpski nacionalisti i Srpska Pravoslavna Crkva čiji je uticaj tada bio slabiji,  iskoristili su ipak vešto ovaj momenat. To je dovelo do potpune marginalizacije Rumuna u istočnoj Srbiji. Relativna pasivnost Rumunije prema ovom problemu, dovela je do apsurda situaciju sa rumunskim stanovništvom u istočnoj Srbiji koje se potezom pera jednostavno briše kao takvo.(pogledajte rezultate popisa)


Ovakva situacija postoji nažalost i danas kada je već svakom očigledno da Srbija ne želi realno rešavanje problema sa vlaškom(rumunskom manjinom) već nastoji da to izbegne po svaku cenu. Tako imamo pokušaje vlasti Srbije i kvazivlaških organizacija koje su pod jakim uticajem države ili su formirane uz obilatu podršku državnih institucija i vladajućih partija da ovo stanje očuvaju i da od rumunskog stanovništva u istočnoj Srbiji sakriju njihov pavi identitet i istoriju.


Dok nacionalisti ovakvo ponašanje pravdaju očuvanjem srpstva i odbranom od nekakve "rumunizacije" pravi interesi su očigledno održavanje sveukupnog haosa u srpskom društvu od strane onih vladaju Srbijom koji imaju moć da ove procese kontrolišu  i da od toga izdašno profitiraju.


Vlasi(Rumuni), njihov jezik , kultura i manjinska prava samo su kolateralna šteta u ovoj igri.


Srbija i srpstvo takođe.1951

1948

1900

12,1%

82,8%

5,1%

60

40

100

20

80

%

Anketa “koliko poznajemo Vlašku istoriju” odgovor na pitanje - zašto je vlaški vojvoda Mircea u bitci na Rovinama 1395 ubio srpskog kraljevića Marka?


Odgovor: U pomenutoj bitci, kraljević Marko ratovao je za Turke kao turski vazal.


Bitka na Rovinama odigrala se na teritoriji današnje Rumunije najverovatnije maja 1395, budući da je toponim "Rovine" čest u Rumuniji postoji problem utvrđivanja tačne lokacije, ali je najverovatnija teritorija oko današnje Krajove.


U bitci su učestvovali Ugro-Vlaška vojska sa jedne i Turci sa njihovim vazalima sa druge strane. Turci su izgubili bitku mada nisu pretrpeli veće gubitke. Upravo je ovaj momenat najznačajniji deo ovog događaja. Po prvi put u tom razdoblju nadiranja ka Evropi, Turska vojska je izgubila bitku, bio je to veliki udarac za moral na tuskoj strani, ali i veliko ohrabrenje za Ugro-Vlašku koaliciju. Ugro-Vlaška vojska je stekla epitet prve koja je uspela zaustaviti Turke. Međutim, vojvoda Mircea nije želeo dalje sukobe te je prihvatio vazalnu obavezu prema Turskoj i tako političkim putem spGrafički rezultati odgovora posetilaca sajta

rečio vojnu okupaciju vlaške kneževine.

su bili u svađi oko feudalnih poseda

je Marko Kraljević ratovao za Turke kao vazal

se nisu prepoznali u bitci

10,2%

86,1%

3,7%

60

40

100

20

80

%

Grafički rezultati odgovora posetilaca sajta

Grafički rezultati odgovora posetilaca sajta

Grafički rezultati odgovora posetilaca sajta

Grafički rezultati odgovora posetilaca sajta

Grafički rezultati odgovora posetilaca sajta

Geografska pozicija grada Cămpulung

Odgovor:

Prvi grad prestonica kneževine Vlaške bio je grad Cămpu lung