asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Uslovi za dvojno srpsko-rumunsko državljanstvo


Uslovi za dobijanje rumunskog odnosno dvojnog državljanstva su relativno strogi u odnosu na druge zemlje u susedstvu pa i u svetu, naročito u odnosu na rumunsku(vlašku) manjinu kako u Srbiji tako i u okruženju Rumunije.


Rumunija je jedna od retkih zemalja koja veoma rigorozno odobrava  pomoć sopsvenoj mannjini u inostranstvu, i naročito je protiv izdavanja dvojnog državljanstva po etničkom principu. Mada ovakvi zahtevi postoje, kako od manjina tako i od pojedinuh rumunskih javnih činioca poput političara, nekih organizacija, ali i od organa vlasti. Nažalost, ovakvi zahtevi se po pravilu uvek odbijaju u parlamentu ili tokom procene pred komisijama, često sa apsolutnom većinom glasova. Zadnji zahtev takvog tipa odbijen je 2015 god. sa preko 95% glasova, po čemu se može videti izuzetno negativan stav rumunskih vlasti prema dvojnom državljasntvu po etničkom principu.


Dakle, u ovom trenutku ne postoji odgovarajući zakon koji bi omogućio dvojno rumunsko-srpsko državljanstvo po etničkom principu.


Aktivnosti i zahtevi prema rumunskoj vladi su i dalje u toku te se očekuje ponovna rasprava, tj. novi predlog zakona o dodeli prema etničkom principu. Neke uslove koji su razmatrani u tom slučaju dati su u okviru rasprave o zkonima koji su odbijeni, ali će verovatno ući u sastav nekog eventualnog budućeg zakona. Ukratko radi se o tome da, kako bi se onemogućile zloupotrbe, pripadnik manjine ne može dobiti državljanstvo po etničkom poreklu već po etničkoj pripadnosti.

Šta to zapravo znači?

-Ako imate npr. roditelje koji su vlaškog(rumunskog) porekla kao etničke manjine, ali nikada nisu imali rumunsko državljanstvo, nije predviđena mogućnost dobijanja dvojnog državljanstva.

-Ako se međutim ponašate u smislu manjinske pripadnosti (izjašnjavate se na popisu kao pripadnik manjine, vi ili deca uče rumunski jezik kao matenji u školi, pripadate rumunskim crkvama, aktivni ste u političkim i nevladinim organizacijama rumunske manjine i sl.) onda  se predviđa mogućnost dobijanja, interesantno je da bi u ovom slučaju praktično svako bez obzira na poreklo stekao  pravo na dvojno državljanstvo ako se ponaša kao pripadnik manjine a ne ako ima rumunsko(vlaško) poreklo  ali se ponaša kao pripadnik neke druge nacionalnosti.


Ove uslove možete videti u jednoj od predloženih verzija zakona o državljanstvu po etničkom principu koji su nažalost odbijeni, ali se slični uslovi očekuju u nekoj budućoj verziji zakona.


Predloženi zakon,tok rasprave i predložene uslove možete videti ovde:


(na srpskom jeziku)

-Nacrti odbijenih zakona koji su predviđali omogućavanje državljanstva po etničkoj pripadnosti rumunskoj manjini u susedstvu Rumunije i istorijskim regionima.


Rumunsko, odnosno dvojno državljanstvo se može dobiti jedino ako ispunjavate opšte uslove za sticanje državljasntva kao i u slučaju bilo koje druge zemlje. To su pre svega slučajevi rođenja na teritoriji Rumunije, legalan boravak od 8 godina u Rumuniji, odnosno 5 u slučaju mešovitog braka, iili ako su vaši preci imali rumunsko državljanstvo.


uslovi potrebni za dobijanje rumunskog državljanstva dati su ovde:

http://www.ambasada.ro/legislatie/26/cetatenia-romana.html


Postoji međutim i jedna specijalna modifikacija zakona o državljanstvu koja omogućava dobijanje državljanstva na osnovu posebnih zasluga za Rumuniju. Ovaj zakon je međutim namenjem samo zaslužnim pojedincima, poput sportista, naučnika, zaslužnih pojedinaca i sl. U našem slučaju radi se o jako malom broju ljudi u istočnoj Srbiji koji po ovom osnovu mogu podneti zatev. Zasada nije zabeležen nijedan takav zahtev.

Više informacija možete naći ovde:

(na rumunskom(vlaškom) jeziku)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=132451


14.07.2016-Trenutno ne postoji odgovarajući zakon koji bi omogućio dvojno rumunsko-srpsko državljanstvo po etničkom principu pa ni tačno definisani uslovi.


-Ipak, predložene uslove za državljanstvo po etničkom principu možete naći u tekstovima ranije predloženih ili odbijenih zakona, većina njih će ući u tekst novog zakona.


-Informacije o uslovima za dvojno državljanstvo po ostalim osnovama poput dugogodišnjeg boravka u rumuniji, mešovitog braka i sl. možete naći pri rumunskoj Ambasadi ili Konzulatima u Vršcu i Zaječaru