asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Upozorenje o mogućim zloupotrebama i obmanama u vezi podnošenja zahteva za rumunsko državljanstvo


Pre svega treba znati da u ovom momentu ne postoji zakon koji omogućava dodeljivanje rumunskog državljanstva na osnovu etničkih kriterijuma, odnosno dvojno rumunsko-srpsko državljanstvo.


Imajte u vidu da je cela procedura takva da pojedinac sam može podneti zahtev!


Tom prilikom radi sprečavanja zloupotreba od strane zlonamernih pojedinaca i organizacija Vlaška Narodna Stranka izdala je posebno saopštenje za javnost u kome upozorava građane na moguću obmanu.


Kako je zamišljena prevara:

- Prevarant vam nudi pomoć i posredovanje u podnošenju zahteva i daljoj proceduri, često vam ne kaže da zahtev može biti predat čak i ako nema osnova za predaju.

- Sebe preporučuje svojim vezama sa rumunskim političarima i aktivnostima vezanih za rumunsku zajednici(koje često i ne postoje).

- Naplaćuje vam troškove podnošenja zahteva i napominje da ne garantuje rezultat, ili da će se kasnije potruditi da preko svojih veza pomogne ali da i to dodatno košta.

- Napominje vam da je rizik samo vaš i da on ne snosi nikakvu odgovornost, ne kaže vam jasno da nema osnova za to i krije pravo stanje stvari.

- Sve vreme prevarant zna da ne postoji zakonska osnova u Rumuniji, niti bilo kakva mogućnost da dobijete državljanstvo i da će vaš zahtev biti odbijen.

- Nakon nekoliko meseci vaš zahtev bude odbijen, vi ste izgubili i vreme i novac, a prevarant je sebi obezbedio jednostavnu zaradu koristeći vašu neinformisanost.


I pored ovoga mnogi pojedinci i orgnizacije zloupotrebljavaju neznanje i neupućenost građana u vezi podnošenja zahteva i dodele rumunskog državljanstva. Da bi se ove zloupotrebe izbegle zainteresovani građani treba da znaju da jedino zvanična diplomatska predstavništva republike Rumunije i rumunsko ministarstvo spoljih poslova imaju ovlašćenja da se time bave uz svu odgovornost. Prema tome osnovne informacije i upustva treba potražiti u ambasadi ili konzulatima republike Rumunije kao i kod ministarstva spoljnih poslova Republike Rumunije MAE a nikako kod organizacija i pojedinaca koji često nemaju ni osnovna saznanja  o stvarnim zakonskim uslovima i proceduri podnošenja zahteva i izdavanja pasoša, ali uspešno zloupotrebljavaju neznanje ljudi. Procedura dodele rumunskog pasoša je veoma rigorozna te je besmisleno verovati da neki pojedinci ili organizacije imaju sposobnost obezbeđivanja rumunskog državljanstva bez postojanja odgovarajućeg zakona koji to omogućava.


Često ljudi koji se bave ovakvim obmanama ni sami nemaju rumunsko državljanstvo, što bi po logici stvari trabali imati? Poznanstvo i saradnja sa nekim rumunskim diplomatama ili aktivnost organizacije takođe ne predstavlja nikakvu garanciju.


Pogodno tlo za zloupotrebe je nedostatak informacija o dešavanjima u Rumuniji koje se ograničavaju pre svega zbog sumanute politike srpskih vlasti u asimilaciji rumunskog stanovništva na istoku Srbije. Zbog ovoga u istočnoj Srbiji praktično nema medija, štampe, knjiga niti bilo kakvog izvora inforamcija o dešavanjima u susednoj Rumuniji. Ograničavaju se i sputavaju čak i varijante na Srpskom jeziku namenjene vlaškoj odnosno rumunskoj manjini ne bi li se tako ova manjina što pre odvojila od matice Rumunije i asimilovala u srpsku večinu. Rumuni na istoku Srbije time ne znaju rumunski književni jezik niti su u mogućnosti da se sami snalaze sa rumunskim propisima, budući da im preko 200 godina nije dozvoljeno ni da uče svoj matenji jezik u školama po čemu su Vlasi u Srbiji naročito diskriminisani, pošto se ostalim nacionalnostima to dozvoljava.


Imajući sve ovo u vidu, treba biti oprezan i detaljno se informisati. Građani se mogu obratiti organizacijama i pojedincima sa pitanjima i zahtevom za besplatne savete ali ne i za kompletan proces podnošenja zahteava koji je u osnovi tako osmišljen da pojedinac lično može sprovesti celu proceduru. Ukoliko je to ipak komplikovano i zahteva suviše vremena može se angažovati i advokat ili specijalizovane pravne agencije. Pre svega obavezno se raspitajte u diplomatskim predstavništvima Republike Rumunije i zahtevajte pismeni odgovor.


-Svako može zahtevati rumunsko državljanstvo, ali imajte u vidu da trenutno ne postoji zakon po kome bi se i dobilo(zahtevi se odbijaju) a vi gubite vreme i novac.


-Oni preko kojih podnosite zahteve nemaju rumunsko državljanstvo ili ga nisu dobili po istom osnovu.


-Raspitajte se o celoj proceduri i bonitetu organizacije koja vam nudi posredovanje u rumunskoj ambasdi ili konzulatima. Zahtevajte pismeni odgovor.